.
.

Παροχή Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης

Σε κάθε κλάδο, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής κάθε επιχείρησης. Με την φράση «ποιότητα υπηρεσιών» εκφράζουμε στην ουσία τον βαθμό ανταπόκρισης στις προσδοκίες των πελατών μας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Οι πελάτες αυξάνουν συνεχώς το γνωστικό τους επίπεδο αναφορικά με τις εναλλακτικές λύσεις που προσφέρονται, μελετώντας τον ανταγωνισμό. Έτσι, η αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προκαλείται μέσω του ανταγωνισμού οδηγεί στην αύξηση των προσδοκιών τους καθώς και στην αυστηρότερη κρίση τους σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης των πελατών οδηγούν σε αύξηση του επιπέδου εμπιστοσύνης των πελατών προς την επιχείρηση (customer loyalty).

Η ικανοποίηση των πελατών παρέχει σημαντικά οφέλη σε μία επιχείρηση (αύξηση εσόδων λόγω ανελαστικής ζήτησης, μείωση δαπανών που σχετίζονται με την διαχείριση παραπόνων) και συντελεί στην μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική απόδοση των επιχειρήσεων. Προκειμένου μία επιχείρηση να απολαμβάνει τα παραπάνω οφέλη, θα πρέπει να επενδύσει στην εξυπηρέτηση των πελατών της καθώς οι ευχαριστημένοι πελάτες αποτελούν το κλειδί για την επιτυχία.

Η Mediatel προσφέρει ευέλικτες τηλεπικοινωνιακές λύσεις οι οποίες διασφαλίζουν απόλυτη επίτευξη των εταιρικών στόχων των πελατών της. Δημιουργώντας ισχυρό αίσθημα συνεργασίας, ευθυγραμμίζουμε την κουλτούρα της εταιρείας μας με την δική σας ώστε να διασφαλίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εκπροσώπηση της επωνυμίας σας, προσφέροντας την τεχνογνωσία και τις ικανότητές μας.

Έχοντας μακροχρόνια εμπειρία σε έργα εξυπηρέτησης πελατών, η Mediatel εστιάζει κυρίως στην παροχή λύσεων που θα προσφέρουν ασφάλεια και αξιοπιστία και μέσω αυτών, θα επιτευχθεί η βελτίωση των δεικτών παραγωγικότητας και συνολικής απόδοσης.

Η εμπειρία μας στη διαχείριση μεγάλων έργων για μεγάλους πελάτες καθώς και η καλά εδραιωμένη υποδομή μας, μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να διασφαλίσουμε την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών μας.

Για την Mediatel η εξυπηρέτηση πελατών είναι η προστιθέμενη αξία που προσφέρουμε στους πελάτες μέσω της άρτιας εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού μας και της διάθεσης για εξυπηρέτησης που χαρακτηρίζει τις ομάδες εξυπηρέτησης. Για εμάς, οι υπάλληλοι τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών, αποτελούν τον ισχυρό κρίκο που ενώνει τη φωνή της επιχείρησης με τον πελάτη καθώς:

 • Αποτελούν το «πρόσωπο» της επιχείρησης.
 • Αποτελούν μέρος της «συνολικής εμπειρίας» του πελάτη στη διαδικασία της συνεργασίας του με την επιχείρηση.
 • Είναι αποδέκτες της γνώμης των πελατών και των παρατηρήσεών τους. Έτσι, δίνοντας το απαραίτητο feedback η εταιρεία έχει την ευκαιρία να βελτιώνεται συνεχώς μέσα από τις παρατηρήσεις των πελατών της.
 • Έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν «ευχαριστημένους πελάτες». Ο ευχαριστημένος πελάτης συμβάλει στην βελτίωση του brand name μίας επιχείρησης.

Τα βασικά Χαρακτηριστικά της Ποιοτικής Εξυπηρέτησης Πελατών τα οποία έχουν όλοι οι υπάλληλοί μας είναι:

 • Σεβασμός
 •  Ευγένεια
 •  Διάθεση για εξυπηρέτηση
 •  Επαγγελματισμός
 •  Γνώση Αντικειμένου
 •  Παροχή εναλλακτικών λύσεων
 •  Ταχύτητα
 •  Αξιοπιστία – Κλίμα εμπιστοσύνης
 •  Παροχή θετικής Εμπειρίας εξυπηρέτησης