.
.

ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Σήμερα, η έρευνα αγοράς αποτελεί όχι μόνο εργαλείο, αλλά “οδηγό” στην λήψη αποφάσεων κάθε εταιρείας. Η MEDIATEL, συνδυάζοντας έμπειρο προσωπικό, αξιόπιστη μεθοδολογία και σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές, σας παρέχει υψηλού επιπέδου ερευνητικές υπηρεσίες αγοράς και δημοσκοπήσεων και αναλαμβάνει το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την ανάλυση των αποτελεσμάτων τους.