.
.

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Η ενημέρωση για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν είναι μία εύκολη υπόθεση, ειδικά αν ο πελάτης σας αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας. Στη Mediafon Collection (θυγατρική της MEDIATEL) έχουμε την τεχνογνωσία για την ορθή προσέγγιση των πελατών σας, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο την επαγγελματική σχέση που διατηρείτε μαζί τους.