.
.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Η ανάπτυξη πελατολογίου με την τηλεφωνική πώληση και η εξίσου σημαντική διατήρηση του, είναι ενέργειες στις οποίες η Mediatel διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία. Οι βασικές ενέργειες για την ανάπτυξη πελατολογίου μπορούν να συνοψιστούν στις ακόλουθες κατηγορίες :
• Τηλεφωνική πώληση του προϊόντος, απευθείας στον τελικό καταναλωτή.
• Ενημέρωση εν δυνάμει πελατών για το προϊόν και επίσκεψη από εξειδικευμένο πωλητή για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.
Για τη διατήρηση του πελατολογίου δημιουργούμε ξεχωριστή πρόταση για κάθε πελάτη ανάλογα με το στόχο που θέλει να επιτύχει σε κάθε ενέργεια. Οι ενέργειες για τη διαχείριση – διατήρηση υφιστάμενου πελατολογίου μπορούν να ενταχθούν στις ακόλουθες γενικές κατηγορίες :
Up sell – Cross Sell – Retention – Loyalty – Migration – Satisfaction Surveys – Contract Renewal / Proactive