.
.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Πιστεύουμε πως μια σύγχρονη επιχείρηση για να διασφαλίσει την βιώσιμότητα και την κερδοφορία της, πρέπει να επενδύει σε εργαλεία που θα της επιτρέπουν να διατηρεί αλλά και να ενδυναμώνει το πελατολόγιό της. Να επικοινωνεί τακτικά με στοχευμένο κοινό, να συγκεντρώνει πληροφορίες για τις ανάγκες και τις συνήθειές του και να προσφέρει τα προιόντα και τις υπηρεσίες της. Η MEDIATEL διαθέτει τα μέσα για την επίτευξη αυτού του στόχου. Διαθέτουμε το ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνολογία, και την κατάλληλη στρατηγική, έτσι ώστε να αποκτήσετε νέους πελάτες, και να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη για την επιχείρησή σας.

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Η ανάπτυξη πελατολογίου με την τηλεφωνική πώληση και η εξίσου σημαντική διατήρηση του, είναι ενέργειες στις οποίες η Mediatel διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία. Οι βασικές ενέργειες για την ανάπτυξη πελατολογίου μπορούν να συνοψιστούν στις ακόλουθες κατηγορίες :
•  Τηλεφωνική πώληση του προϊόντος, απευθείας στον τελικό καταναλωτή.
• Ενημέρωση εν δυνάμει πελατών για το προϊόν και επίσκεψη από εξειδικευμένο πωλητή για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.
Για τη διατήρηση του πελατολογίου δημιουργούμε ξεχωριστή πρόταση για κάθε πελάτη ανάλογα με το στόχο που θέλει να επιτύχει σε κάθε ενέργεια. Οι ενέργειες για τη διαχείριση – διατήρηση υφιστάμενου πελατολογίου μπορούν να ενταχθούν στις ακόλουθες γενικές κατηγορίες :
Up sell – Cross Sell – Retention – Loyalty – Migration – Satisfaction Surveys – Contract Renewal / Proactive

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι υπηρεσίες μας προσφέρουν επικαιροποιημένες βάσεις δεδομένων, προσαρμοσμένες στη στρατηγική των πελατών μας, και πρόσβαση σε διασταυρωμένα και έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας με το στοχευμένο κοινό.

 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Η ενημέρωση για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν είναι μία εύκολη υπόθεση, ειδικά αν ο πελάτης σας αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας. Στη Mediafon Collection (θυγατρική της MEDIATEL) έχουμε την τεχνογνωσία για την ορθή προσέγγιση των πελατών σας, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο την επαγγελματική σχέση που διατηρείτε μαζί τους.

 

ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Σήμερα, η έρευνα αγοράς αποτελεί όχι μόνο εργαλείο, αλλά “οδηγό” στην λήψη αποφάσεων κάθε εταιρείας. Η MEDIATEL, συνδυάζοντας έμπειρο προσωπικό, αξιόπιστη μεθοδολογία και σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές, σας παρέχει υψηλού επιπέδου ερευνητικές υπηρεσίες αγοράς και δημοσκοπήσεων και αναλαμβάνει το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την ανάλυση των αποτελεσμάτων τους.