.
.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

H MEDIATEL AE. δραστηριοποιείται στον χώρο των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από το 1995 και κατέχει ηγετική θέση παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Επενδύοντας συστηματικά σε τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό παρέχουμε αποτελεσματικές και ευέλικτες λύσεις στους πελάτες μας.

Οι υπηρεσίες της Mediatel  αποτελούν ένα αποτελεσματικό τρόπο αμφίδρομης επικοινωνίας επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών με κοινό και πελάτες.

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις μας, 1640 τ.μ ,βρίσκονται στους Αμπελόκηπους, στον 7ο και 8ο όροφο του COSMOS CENTER, προσφέροντας χωρητικότητα  τουλάχιστον 300 θέσεων εργασίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Διαθέτουμε εξελιγμένο δίκτυο το οποίο αναβαθμίζουμε  συνεχώς με τον πλέον προηγμένο τεχνολογικό  εξοπλισμό. Φροντίζουμε να παρέχουμε στο προσωπικό μας ένα περιβάλλον ευχάριστο και φιλικό και διαθέτουμε όλα τα απαιτούμενα συστήματα  ασφαλείας  ( πυρασφάλεια, υπηρεσία  φύλαξης , κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, ελεγχόμενο σύστημα πρόσβασης κοκ).

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Οι άνθρωποί μας και το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας αποτελούν τα βασικότερα στοιχεία που προσδίδουν αξία στις υπηρεσίες και στην εικόνα μας, θέτοντας τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, ως το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της εταιρείας το οποίο  είναι εμφανές σε όλα τα τμήματα, τις ομάδες και τις δράσεις της.

Ευθύνη μας αποτελεί η αμφίδρομη επικοινωνία επιχειρήσεων, φορέων & οργανισμών με κοινό και πελάτες και βασική μας επιδίωξη είναι η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με  αυτούς και το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού μας, διαφυλάσσοντας τις ανθρώπινες αξίες.

Παρέχουμε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον όπου σεβόμενοι την ανθρώπινη ύπαρξη και την ανάγκη για προσωπική ολοκλήρωση, παροτρύνουμε διαρκώς για δημιουργική σκέψη και συνεχή αναζήτηση καινοτόμων και νέων πρωτοποριακών πρακτικών.

Κύριο μέλημα των ανθρώπων μας είναι να έχουν καθημερινά επιτυχημένη πορεία επιδεικνύοντας  συνέπεια, επαγγελματισμό και άριστο ποιοτικό αποτέλεσμα  πρώτα για τους ίδιους και μετά για κάθε συνεργάτη και πελάτη ξεχωριστά.

Το όραμα και η πολιτική ποιότητας της εταιρίας μας, βασίζεται στην βέλτιστη ατομική εξέλιξη του κάθε υπαλλήλου ξεχωριστά με ήθος και αξίες, προχωράει σε δυνατές ομάδες που δουλεύουν με πάθος θέλοντας να είναι επαγγελματίες και ανταγωνιστικοί και καταλήγει σε μία εταιρία που ξεχωρίζει από τα χαμόγελα, τις ξεκάθαρες, ειλικρινείς και αποτελεσματικές συνεργασίες προς  υφισταμένους, προϊσταμένους, συναδέλφους και πελάτες.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ / ΣΤΟΧΟΣ

Πιστεύουμε πως κάθε πελάτης μας είναι ξεχωριστός,  το ίδιο ξεχωριστές πρέπει να είναι και οι λύσεις που θα του παρέχουμε. Στόχος μας είναι να κερδίζουμε την προτίμηση, την εμπιστοσύνη και την ικανοποίηση των πελατών και των συνεργατών μας. Βασικές μας αρχές είναι:

1) Ανάπτυξη τεχνογνωσίας και καινοτόμων υπηρεσιών.

2) Αφοσίωση στην ικανοποποίηση και του πιο απαιτητικού πελάτη.

3) Απόλυτη ανταγωνιστικότητα τιμών.

4) Διαρκείς & ειλικρινείς σχέσεις εμπιστοσύνης , συνεργασίας και αξιοπιστίας.