.
.

Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της mediatel παρέχουν στους εργαζόμενους ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας. Η ποιότητα, η πρωτοπορία και η σχέση εμπιστοσύνης με το εργατικό δυναμικό μας είναι οι αξίες οι οποίες μας καθοδηγούν.

Μέσω των προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης του προσωπικού μας, παρέχουμε στους ανθρώπους που αναζητούν εργασία στην εταιρεία μας, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για μια επιτυχημένη πορεία. Με τον τρόπο αυτό, το προσωπικό της εταιρείας μας είναι  άριστα καταρτισμένο ενώ παράλληλα παρέχεται σε όσους το επιθυμούν η δυνατότητα της επαγγελματικής εξέλιξης στα διάφορα τμήματα της εταιρείας (διοικητικό προσωπικό, εξυπηρέτηση πελατών, τηλεφωνικές πωλήσεις, κ.λπ.).

Για την mediatel ο επαγγελματισμός, η συνέπεια και η ποιότητα στην εργασία αποτελούν στοιχεία που πρέπει να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι σε αυτήν. Η σωστή κατανομή του εργατικού δυναμικού ανάλογα του προφίλ του εργαζομένου και η διαδικασία των αξιολογήσεων είναι ο σημαντικότερος τομέας για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας με την μέγιστη δυνατή παραγωγικότητα των υπαλλήλων της. Ο κύκλος των αξιολογήσεων συνεχίζεται όλο το χρόνο και έχει ως αποτέλεσμα την ευθυγράμμιση ανάμεσα στις προσπάθειες των αξιολογούμενων, των αξιολογητών και των εταιρικών στόχων.

Προωθείται η συνοχή των ομάδων  (διοικητικές  υπηρεσίες, τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών, τηλεφωνικές πωλήσεις κ.α.) και παρακινούνται όλοι οι εργαζόμενοι να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, δημιουργώντας επαγγελματική συνεργασία και διασφαλίζοντας το σχεδιασμό, την απόδοση, την καθοδήγηση, την ανάπτυξη και την βέλτιστη αξιολόγηση των καθημερινών αρμοδιοτήτων. Έχοντας επιτύχει την ατομική πρόοδο του κάθε ενός υπαλλήλου, βεβαιώνεται η βέλτιστη πρακτική των ομάδων της εταιρίας  και των  υπηρεσιών προς τους πελάτες, εξασφαλίζουν την κυρίαρχη θέση που κατέχει η εταιρεία τόσο στην ελληνική όσο και τη διεθνή αγορά.

Η επένδυση της εταιρίας μας βρίσκεται στους ανθρώπους της, στοχεύοντας  στη διατήρηση και την ανάπτυξή τους με στόχο την εξασφάλιση μίας καριέρας δυναμικής, δημιουργικής, ανταγωνιστικής η οποία προκύπτει μέσα από επαγγελματικά χαρακτηριστικά και απαλλάσσεται από φραγμούς που θέτουν τα όρια ηλικίας και τα έτη προϋπηρεσίας.